Özel ders veya birebir ders; öğrencilerin okul saatleri dışında ihtiyaç duydukları derslerle ilgili ek bir eğitim desteği almasını ifade eder. Bilgece Eğitimde her yaş grubundan öğrenciler için ek ve özel ders desteği bulunmaktadır. Bilgece Eğitimde üniversiteli, donanımlı, alanında uzman özel ders eğitmenlerince verilen destek, öğrencilerimizin sınavlara ve hayata hazırlanmalarını kolaylaştırmaktadır.

Özel ders almak öğrencilerin okulda yaşamış oldukları eksikliklerin giderilmesine olanak sağlarken aynı zamanda dersi çok daha iyi pekiştirmelerine de aracı olmaktadır. Günümüzde pek çok ebeveyn, çocuklarının topluma faydalı bir birey olmaları ve derse hakimiyetlerinin artması için özel ders olanağı sunmaktadır.

Birebir Eğitimin Faydaları

Bire-bir Ders Almak Eğitim Kalitesini Yükseltir

Özel ders bilindiği üzere öğrenci ve hoca arasında yapılan birebir derslerden oluşur. Özel öğretmen ile derse oturan öğrenci, her sorusuna cevap bulma ve eksik olduğu konulara odaklanma imkanı bulur. Sınıf ortamında tek bir hocanın tüm çocuklarla özel olarak ilgilenmesi, anlamasını sağlaması haliyle çok mümkün değildir. Birebir ders işleme bu aşamada öğrencilerimizin eğitim kalitesini yükseltir. Çocuklar okulda diğer çocukların başarısından dolayı kendilerinde eksiklikler görebilmektedir. Bu nedenle de başaramayacağım korkusu ile derse katılım da oldukça azdır; ancak özel ders sayesinde çocukların derse katılım oranları artırılmakta ve çocuklar çok daha verimli bir şekilde okul hayatlarına devam etmektedir.

Odaklanma Problemi Aşılır

Sınıf ortamı her çocuk için ideal bir eğitim alanı değildir. Çocuklar çekingenlik gösterebilir, algılama sorunu yaşayabilir, dikkat dağınıklığı ile karşı karşıya gelebilir. Anlatılan konuya odaklanamamak, bir türlü istenilen dikkat yoğunluğunu sağlayamamak çok sık karşılaşılan bir durumdur. Birebir ders alan çocuklar bu anlamda şanslı çünkü odaklanma problemini zamanla yenmeyi öğrenirler.

Özel Ders Programı İsteğe Bağlı Programlanır

Özel ders alan çocuklar okul gibi sıkı kurallar çerçevesinde eğitim desteği almaz. Aksine okul yorgunluğunun atıldığı, zihnin çalışmaya hazır olduğu saatler düşünülerek ders programı hazırlanır. Ders içeriği ise okula ve hazırlanılan sınava göre düzenlenir.

Hatta dikkat problemi olan çocuklar için öğretmenler çok daha farklı yöntemler de uygulayabilmektedir. Bu nedenle de genellikle ebeveynler ile görüşmeler sağlanmakta ve hangi konularda başarısız olduklarına dair planlamalar gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle de çocukların çok daha hızlı öğrenebilmesi için farklı yöntemler öğretmen tarafından belirlenmektedir.

Farklı Bakış Açısı Geliştirir

Farklı bakış açısı sayısal derslerde genellikle işler. Çünkü bir problemi hep aynı şekilde çözmeyi öğrenmek çocuk için uzun vadede faydadan çok zarar verir. Çocuğun problemlere yaklaşımı çok yönlü olmalıdır. Sorunun çözümünü klasik yollardan değil de farklı bir açıdan çözen çocuk yargılanmamalı, dersten soğutulmamalıdır. Çok yönlü soru çözümleri çocuğa akademik ve sosyal hayatta başarı getirir, özgüven aşılar.

Ezberi Değil Öğrenmeyi Sağlar

Eğitim sistemimizde yapılan tüm değişikliklere karşın öğreten değil ezberleten bir sistemin olduğu aşikâr. Özellikle lise döneminde ezber rol oynuyor. Özel ders bu kalıpları yıkmak, öğrencilerin konuyu derinlemesine öğrenmesi için ideal bir yoldur. Konuyu öğrenmek, temel oluşturmak tüm eğitim hayatında başarı getirir. İlkokulda öğrenilen bir matematik bilgisi lisede, sınavlarda yeniden karşımıza çıkacağı için öğrenmek temel amaçtır.

Verimli Sonuçlar Elde Edilir

Düzenli özel ders eğitimi alan çocukların uzun vadede başarılı, sağlam temele sahip öğrenciler olduğu gözlenmiştir. Bu nedenle ebeveynler bilhassa sınava hazırlık yapılan yıllarda çocuğun yükünü hafifletmek, işini kolaylaştırmak için özel ders desteği alıyor. Birebir ders almak akademik başarıyla birlikte aynı zamanda öğrenciye birebir rehberlik hizmetini getirir.

Son Yazılar