Bilgece ile önde ol…

Bilgece Eğitim kurumları 2015 yılında öğrenci odaklı eğitim anlayışı ile öğrenci başarısının ve memnuniyetinin önceliğini esas alarak faaliyetine başlamıştır. Kurulduğu ilk günden itibaren, alışılmış eğitim anlayışının dışına çıkarak eğitimde öncü ve örnek bir kurum olmayı, alanında donanımlı öğretim kadrosu ile öğrenciyi dinamik tutarak hedefine ulaştırmayı ilke edinmekte, 9-12 kişilik sınıflarında “her öğrenci özeldir” düşüncesi ile faaliyetlerine devam etmektedir.

Bilgece Eğitim ailesi olarak öğrenci merkezli yaklaşımımız ve çözüm üretme çabamız, başarımızın temelini oluşturmaktadır. Araştırmacı ruhunu kaybetmeden, sürekli değişen sınav formatlarını takip ederek etkili rehberlik hizmeti sunan eğitim danışmanlarımız sayesinde; kendine güvenen, kişisel ve toplumsal değerlere sahip bireyler yetiştiren bir kurumuz.

Atatürk ilke ve inkılaplarını benimseyen, toplumsal meselelere duyarlı, vatan ve millet sevgisiyle dolu, hoşgörülü, saygılı bir birey olarak öğrencilerimizi yetiştirmektir. Çağımızın olmazsa olmazı analitik düşünme becerisini geliştirmek hem akademik hem de sosyal yaşamda kullanmalarını sağlamak, üretken, girişken, disiplinli, evrensel değerlere sahip başarılı bir nesil yetiştirmek en önemli hedeflerimizin başında gelmektedir.

Öğrencilerinin beklentilerini karşılayan, yaptığı çalışmalarda örnek gösterilen öncü bir eğitim kurumu olmak. Her öğrenciyi hedefine ulaştırmayı amaç edinip bununla ilgili akademik alt yapıyı oluşturarak sınavlarda başarı kazanmaları temel önceliğimizdir. Bilgece Akademi Sistemini merkeze alarak aktif öğrenme ile eğitimde yaşam boyu başarıyı hedeflemekteyiz.

Tüm öğretmen ve görevli kadrosu ile öğrenci ve velilerin memnuniyetini sağlayacak hizmeti sunmayı amaçlıyoruz.

Hizmetimizin kalitesi, çok iyi yetişmiş ve konusunda uzman öğretmenlerin seçimi ile başlar.

Amacımız, öğrencilerimizin sadece sınavlarda değil, yaşamlarının her aşamasında başarılı olmalarını sağlamaktır.

Hedefimiz, başarıya giden yolu öğrencilerimize en kolay şekilde öğretmektir. Ezberci bir yaklaşım sergilenmeden, öğrencinin konuyu özümlemesi sağlanarak eğitim vermeyi amaçlıyoruz.

Her öğrencisini özel olarak tanımayı ve onun ihtiyaçlarını anlamaya yönelik programlar geliştirmeyi hedefliyoruz.

Bireysel farklılıkları gözeterek, çağdaş ve bilimsel programlar hazırlıyoruz.

0
Öğrenci
0
Alanında Uzman Eğitimci
0
Üniversiteyi Kazananlar
0
Derslik Sayısı