Liselere Geçiş Sınavı (LGS), ortaokul öğrencilerinin liseye geçişini belirleyen hayati bir sınavdır. Bilgece Eğitim Merkezi olarak, öğrencilerimizi bu önemli sınav için kapsamlı bir şekilde hazırlamaya taahhüt ediyoruz. Alanında uzman öğretmenlerimiz, öğrencilere sınıf içi derslerde öğrenmelerini desteklerken, özel ders kitapları ve deneme sınavları gibi kaynaklarla donatıyoruz. Öğrencilerimizin hem temel bilgi ve becerilerini geliştirmelerine hem de sınav stratejilerini öğrenmelerine yardımcı oluyoruz. LGS, öğrenciler için bir dönüm noktasıdır, ve Bilgece olarak amacımız onların bu sınavı başarıyla geçmelerini sağlamaktır.